Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Naujienų archyvas

Informacija atnaujinta: 2016-10-27 10:20

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir Vyriausybės nutarimo nuostata, pagal kurią avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos, neprieštarauja Konstitucijai

2016-10-27

Konstitucinis Teismas šiandien priimtu nutarimu neprieštaraujančia Konstitucijai pripažino Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 5 dalies ir Vyriausybės nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ nuostatą, kurioje nustatyta, kad avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos.

Pareiškėjas Vilniaus apygardos administracinis teismas ginčijo nustatytą teisinį reguliavimą, pagal kurį individualia veikla užsiimantiems asmenims, socialinio draudimo įmokas sumokėjusiems avansu, šių įmokų permokos negrąžinamos, kitaip nei asmenims, pasirinkusiems šias įmokas mokėti už praėjusius metus. Pasak pareiškėjo, tokiu teisiniu reguliavimu pažeidžiami konstituciniai asmenų lygiateisiškumo, teisinės valstybės principai.

Konstitucinio Teismo nutarime pažymėta, kad individualia veikla užsiimantys asmenys (išskyrus turinčiuosius verslo liudijimus) turėjo ir turi teisę patys savo nuožiūra pasirinkti socialinio draudimo įmokų mokėjimo būdą – sumokėti avansu (t. y. iš anksto kartą per mėnesį nuo jų pačių pasirinktos (tam mėnesiui priskiriamų pajamų) sumos) arba mokėti vieną kartą už praėjusius metus (pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruotas pajamas). Taigi šis teisinis reguliavimas visiems nurodytiems asmenims suteikia vienodą galimybę rinktis socialinio draudimo įmokų mokėjimo būdą.

 Nutarime pažymėta ir tai, kad socialinio draudimo įmokų mokėjimo avansu pasirinkimas lemia  iš ginčijamo ir su juo susijusio teisinio reguliavimo kylančius padarinius – šie asmenys socialinio draudimo įmokų gali sumokėti daugiau, negu turėtų mokėti vieną kartą pagal Valstybinei mokesčių inspekcijai metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje deklaruotas pajamas. Tačiau, nors avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos netikslinamos ir jų permokos nėra grąžinamos, jos lemia didesnes šiems asmenims mokėtinas socialinio draudimo išmokas (senatvės pensiją, motinystės (tėvystės) pašalpas). Be to, avansu socialinio draudimo įmokas mokantys asmenys įgyja teisę, įvykus draudžiamajam įvykiui, socialinio draudimo išmokas gauti anksčiau (jau einamaisiais metais), o tie asmenys, kurie socialinio draudimo įmokas moka vieną kartą už praėjusius metus, tokias išmokas gali gauti ne anksčiau kaip kitais metais.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes ir šių socialinės apsaugos santykių ypatumus, Konstitucinis Teismas konstatavo, kad toks diferencijuotas individualia veikla užsiimančių asmenų socialinio draudimo įmokų permokų grąžinimo teisinis reguliavimas nelaikytinas konstitucinio asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimu, juo nėra nukrypstama nuo iš konstitucinių teisinės valstybės, teisingumo principų kylančių reikalavimų.

Kartu nutarime konstatuota, kad nuostata „avansu sumokėtos socialinio draudimo įmokos negrąžinamos ir netikslinamos“ negali būti aiškinama pažodžiui, kaip apimanti ir tuos atvejus, kai didesnė socialinio draudimo įmokų suma sumokama suklydus (pavyzdžiui, padarius skaičiavimo klaidą, neatėmus leidžiamų atskaitymų). Tokiais atvejais socialinio draudimo įmokos gali būti tikslinamos, o jų permokos – grąžinamos.