LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Trijų Baltijos valstybių iniciatyva pašalinti Rusijos ir Baltarusijos konstitucinius teismus iš EKTK

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkė Danutė Jočienė, Latvijos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininko pavaduotojas Aldis Laviņšʼis ir Estijos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Villuʼus Kõveʼė bendru laišku 2022 m. kovo 2 d. kreipėsi į Europos konstitucinių teismų konferenciją (EKTK), jai šiuo metu pirmininkaujantį Moldovos Respublikos Konstitucinį Teismą ir Europos Tarybos komisijos „Demokratija per teisę“ (Venecijos komisija) pirmininkę Claire Bazy Malaurie ragindami, be kita ko, šalinti iš EKTK Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą dėl Rusijos Federacijos vykdomos agresijos prieš nepriklausomą ir suverenią Ukrainos valstybę.

Bendrame laiške pabrėžiama, kad situacija, susiklosčiusi dėl Rusijos Federacijos vykdomos agresijos Ukrainoje, kelia didelį visos Europos, valstybės institucijų, tarptautinių tarpvyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų susirūpinimą.

Šiuo bendru laišku Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Latvijos Respublikos Konstitucinis Teismas ir Estijos Aukščiausiasis Teismas išreiškia solidarumą ir vienybę su Ukrainos kolegomis, visa Ukrainos Tauta ir smerkia Rusijos Federacijos agresijos veiksmus prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę ir jos teritorinį vientisumą.

Trijų Baltijos valstybių konstitucinės justicijos institucijų bendrame laiške pabrėžiama, kad Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas iki šiol nepadarė jokio aiškaus pareiškimo, kuriuo būtų pasmerkęs Rusijos valstybės vykdomą agresiją prieš kitą nepriklausomą valstybę, be to, šio teismo jurisprudencija kelia pagrįstų abejonių, ar jis vadovaujasi visuotinai pripažintais konstituciniais teisės viršenybės, demokratijos ir žmogaus teisių apsaugos principais, todėl, remiantis EKTK statuto 7 straipsnio 2 dalimi, „yra <...> svarbių priežasčių teigti, kad EKTK ir tam tikro jos nario efektyvus bendradarbiavimas remiantis gera valia nebėra įmanomas, todėl toks narys gali būti paskelbtas praradusiu narystės EKTK statusą“.

Trijų Baltijos valstybių konstitucinės justicijos institucijų bendrame laiške taip pat siūloma panaikinti Baltarusijos Respublikos Konstitucinio Teismo EKTK asocijuotojo nario statusą dėl Baltarusijos Respublikos prisidėjimo prie Rusijos vykdomos agresijos prieš nepriklausomą Ukrainos valstybę.

Be to, šiame laiške siūloma EKTK vardu inicijuoti 2022 m. spalio mėn. vyksiančio Pasaulio konstitucinės justicijos konferencijos V kongreso „Konstitucinė justicija ir taika“ pranešėjų sąrašo pakeitimą – iš jų išbraukti Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo pirmininką Valerijų Zorkiną.

Su tokio paties turinio pasiūlymais į EKTK kreipėsi ir kitų šalių konstituciniai teismai. Praėjusią savaitę EKTK pirmininkaujantis Moldovos Respublikos Konstitucinis Teismas pradėjo balsavimo dėl Rusijos Federacijos Konstitucinio Teismo pašalinimo iš EKTK procedūrą.

Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas, nelaukdamas balsavimo rezultatų ir apkaltinęs EKTK politikavimu, informavo, kad 2022 m. kovo 5 d. traukiasi iš EKTK.

Trijų Baltijos valstybių laišką EKTK (anglų kalba) žr.

Daugiau apie EKTK žr. https://lrkt.lt/lt/tarptautinis-bendradarbiavimas/daugiasalis-bendradarbiavimas/europos-konstituciniu-teismu-konferencija/628.