Dėl apmokėjimo už sveikatos priežiūros paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų atsižvelgiant į ligoninės lygmenį

2013-11-06 nutarimas bylos Nr. 18/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GRUODŽIO 7 D. NUTARIMU NR. 1654 „DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IR PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO TREČIOJO ETAPO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ PATVIRTINTOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ IR PASLAUGŲ RESTRUKTŪRIZAVIMO TREČIOJO ETAPO PROGRAMOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI IR ĮSTATYMAMS

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 116-5807

Dokumento tekstas: