LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl nuosavybės teisių į išnuomotą žemę atkūrimo

2013-10-09 nutarimas bylos Nr. 28/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 11 DALIES (2001 M. RUGPJŪČIO 3 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1997 M. RUGSĖJO 29 D. NUTARIMU NR. 1057 PATVIRTINTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO TVARKOS (1999 M. LAPKRIČIO 11 D. REDAKCIJA) 18 PUNKTO PIRMOSIOS PASTRAIPOS (2001 M. LAPKRIČIO 12 D., 2004 M. BALANDŽIO 7 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 107-5296

Dokumento tekstas: