Dėl valstybės išperkamos miestų žemės vertės nustatymo atkuriant nuosavybės teises

2013-09-11 nutarimas bylos Nr. 6/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. VASARIO 24 D. NUTARIMU NR. 205 „DĖL ŽEMĖS ĮVERTINIMO TVARKOS" (2002 M. SPALIO 21 D. REDAKCIJA) PATVIRTINTOS VALSTYBĖS IŠPERKAMOS ŽEMĖS, MIŠKO IR VANDENS TELKINIŲ VERTĖS BEI LYGIAVERTIŠKUMO NUSTATYMO METODIKOS 4 PUNKTO (2002 M. SPALIO 21 D. REDAKCIJA) NUOSTATOS ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO (1997 M. LIEPOS 1 D. REDAKCIJA) 16 STRAIPSNIO 2 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 97-4815

Dokumento tekstas: