Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2013-08-27 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO-LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 153 STRAIPSNIO 2 DALIES 11 PUNKTAS NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 92-4584

Dokumento tekstas: