Dėl teisenos byloje nutraukimo

2013-07-05 sprendimas bylos Nr. 14/2010

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ NR. 1B-14/2010 IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE TARNYBOJE ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO (2008 M. LIEPOS 1 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 73-3677

Dokumento tekstas: