LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimų mažinimo

2013-07-01 nutarimas bylos Nr. 125/2010-26/2011-21/2012-6/2013-8/2013-10/2013

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ, KURIOMIS NUSTATYTI SUMAŽINTI VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR TEISĖJŲ ATLYGINIMAI VALSTYBĖJE SUSIDARIUS ITIN SUNKIAI EKONOMINEI, FINANSINEI PADĖČIAI, ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 103-5079

Dokumento tekstas: