LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl valstybės išperkamų gyvenamųjų namų

2013-05-30 nutarimas bylos Nr. 27/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į IŠLIKUSĮ NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ATKŪRIMO ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO, 15 STRAIPSNIO 2 PUNKTO (1999 M. GEGUŽĖS 13 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 58-2930

Dokumento tekstas: