Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl sutikimo atšaukti prašymą

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL SUTIKIMO ATŠAUKTI PRAŠYMĄ

 2015 m. kovo 3 d.   Nr. 2B-9

Vilnius

 

2014 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme buvo gautas pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-2/2014 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1130 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklių ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos sutrikdymų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 punktas tiek, kiek lengviems sužeidimams, traumoms ir kitiems sveikatos sutrikdymams priskiriami tik tie sužeidimai, traumos ir kiti sveikatos sutrikdymai, kurie lėmė ilgiau kaip 10 dienų trunkantį laikinąjį nedarbingumą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 8 daliai (2006 m. liepos 19 d. redakcija).

Konstitucinio Teismo pirmininko 2014 m. vasario 12 d. potvarkiu Nr. 2B-15 „Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo“ šis pareiškėjo prašymas buvo priimtas ir byla Nr. 4/2014 pradėta rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. sausio 28 d. raštu kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu atsiųsti sustabdytą administracinę bylą Nr. A-1700-662/2015 (ankstesnis Nr. A–662-252/2014), nes iškilo jos atnaujinimo klausimas. Atsižvelgus į šį pareiškėjo prašymą, nurodyta administracinė byla jam buvo išsiųsta 2015 m. sausio 29 d.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija 2015 m. vasario 25 d. priėmė nutartį, kuria nutarta atšaukti pareiškėjo prašymą Nr. 1B-2/2014, nes minėtoje administracinėje byloje buvo atsiimtas apeliacinis skundas ir apeliacinis procesas nutrauktas.

Konstitucinio Teismo įstatymo 68 straipsnyje nustatyta, kad, Konstitucinio Teismo pirmininkui sutinkant, prašymą ištirti teisės akto atitiktį Konstitucijai gali atšaukti jį padavusi institucija tol, kol ta byla nepaskirta nagrinėti teisminiame posėdyje.

Konstitucinės justicijos byla Nr. 4/2014 nėra paskirta nagrinėti Konstitucinio Teismo posėdyje.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 13, 68 straipsniais,

s u t i n k u,  kad būtų atšauktas pareiškėjo – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymas Nr. 1B-2/2014 ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1130 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto sveikatos sutrikdymo sunkumo laipsnio nustatymo taisyklių ir Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos sutrikdymų sąrašo patvirtinimo“ patvirtinto Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų ar vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų kursantų sunkių, apysunkių ir lengvų sužeidimų, traumų bei kitų sveikatos sutrikdymų sąrašo 3 punktas tiek, kiek lengviems sužeidimams, traumoms ir kitiems sveikatos sutrikdymams priskiriami tik tie sužeidimai, traumos ir kiti sveikatos sutrikdymai, kurie lėmė ilgiau kaip 10 dienų trunkantį laikinąjį nedarbingumą, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsniui, konstituciniam teisinės valstybės principui, Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 8 daliai (2006 m. liepos 19 d. redakcija).

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                Dainius Žalimas