Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl prašymo išankstinio tyrimo

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL PRAŠYMO IŠANKSTINIO TYRIMO

 2015 m. vasario 26 d.   Nr. 2B-7

Vilnius


 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 24 straipsnio 1 dalimi,

p a v e d u Konstitucinio Teismo teisėjui Egidijui Šileikiui iki 2015 m. kovo 6 d. atlikti išankstinį tyrimą ir reikalingus parengiamuosius veiksmus dėl pareiškėjo – Klaipėdos miesto apylinkės teismo prašymo (Nr. 1B-1/2015) „ištirti, ar 2012 m. liepos 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 884 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-01-22 nutarimo Nr. 69 „Dėl advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ ta dalimi, kurioje advokato atlyginimas už suteiktą antrinę teisinę pagalbą apskaičiuojamas taikant nustatytus fiksuotus koeficientus, kurių pagrindu nebeimama Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesinė alga – neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 str., 29 str., 48 str. 1 d., konstituciniams teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio stabilumo principams.“

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                                Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 Egidijus Šileikis

2015 m. vasario 26 d.