Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl bylos skyrimo rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 POTVARKIS

DĖL BYLOS SKYRIMO RENGTI KONSTITUCINIO TEISMO POSĖDŽIUI

 2015 m. sausio 12 d. Nr. 2B-4

Vilnius


 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 27 straipsniu,

s k i r i u  Konstitucinio Teismo teisėjui Vytautui Greičiui rengti Konstitucinio Teismo posėdžiui bylą Nr. 2/2015 pagal pareiškėjo – Vilniaus apygardos administracinio teismo prašymą Nr. 1B-78/2014 ištirti, ar:

– Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 5 punktas (2007 m. sausio 18 d. redakcija), 11 straipsnio 1 dalis (2005 m. gegužės 19 d. redakcija) tiek, kiek juose nebuvo draudžiama valstybės tarnautojams gauti valstybinę pareigūnų pensiją, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams;

– Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 5 straipsnio 1 dalis (2010 m. spalio 26 d. redakcija) tiek, kiek joje nebuvo draudžiama valstybės tarnautojams gauti valstybinę pareigūnų pensiją, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 52 straipsniui, konstituciniams teisinės valstybės, socialinės orientacijos, atsakingo valdymo principams.

 

Konstitucinio Teismo pirmininkas                                          Dainius Žalimas

 

Potvarkį ir medžiagą gavau

Teisėjas

 Vytautas Greičius

2015 m. sausio 12 d.