Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2013-05-02 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMŲ ĮSTATYMO 49 STRAIPSNIO 1 DALIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTO 22 STRAIPSNIO 1, 3 DALYS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 45-2229

Dokumento tekstas: