LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl apmokėjimo merui ir jo pavaduotojui už darbą ir atostogų jiems suteikimo

2013-04-30 nutarimas bylos Nr. 50/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS POLITIKŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES (2008 M. LAPKRIČIO 6 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO (2008 M. RUGSĖJO 15 D. REDAKCIJA) 19 STRAIPSNIO 12 DALIES ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 45-2230

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: