LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl AB „Alita“ privatizavimo sutarties pakeitimo

2013-04-02 nutarimas bylos Nr. 2/2010

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. LIEPOS 16 D. NUTARIMO NR. 903 „DĖL PRITARIMO SUSITARIMUI DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCINĖS BENDROVĖS „ALITA“ AKCIJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PAKEITIMO PROJEKTO“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO (2001 M. GRUODŽIO 17 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI (1997 M. LAPKRIČIO 4 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 36-1748

Dokumento tekstas: