Dėl prašymo priėmimo

2013-03-14 sprendimas

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠAIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2007 M. GEGUŽĖS 15 D. NUTARIMĄ

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 28-1334

Dokumento tekstas: