Dėl Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2006 m. lapkričio 13 d. nutarimų pilietybės klausimais nuostatų išaiškinimo

2013-03-13 sprendimas bylos Nr. 40/03; 45/03-36/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2003 M. GRUODŽIO 30 D., 2006 M. LAPKRIČIO 13 D. NUTARIMŲ NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 28-1333

Dokumento tekstas: