LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl paskirtų motinystės (tėvystės) pašalpų ir išmokų sumažinimo

2013-03-05 nutarimas bylos Nr. 73/2010-76/2010-81/2010-88/2010-89/2010-90/2010-95/2010- 96/2010-97/2010-98/2010-99/2010-110/2010-11

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO LAIKINOJO ĮSTATYMO NUOSTATŲ, KURIOMIS REGULIUOJAMU PASKIRTŲ MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS) SOCIALINIO DRAUDIMO PAŠALPŲ IR STATUTINIAMS VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS-VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS PAREIGŪNAMS PASKIRTŲ MOTINYSTĖS (TĖVYSTĖS) IŠMOKŲ PERSKAIČIAVIMU SUDARYTOS PRIELAIDOS ŠIAS PAŠALPAS IR IŠMOKAS SUMAŽINTI, TAIP PAT KITŲ SU ŠIUO TEISINIU REGULIAVIMU SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ ATITIKTIES

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 25-1222

Dokumento tekstas: