LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Seimo kanclerio atleidimo

2013-02-20 nutarimas bylos Nr. 41/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 2009 M. BALANDŽIO 28 D. NUTARIMO NR. XI-234 „DĖL G. VILKELIO ATLEIDIMO IŠ SEIMO KANCLERIO PAREIGŲ“ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMUI, LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO STATUTUI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 20-975

Dokumento tekstas: