Dėl 2009 metų valstybės biudžeto ir su juo susijusių įstatymų priėmimo

2013-02-15 nutarimas bylos Nr. 28/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2009 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO 2009 METŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO, LIETUVOS RESPUBLIKOS 2009 METŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMŲ, SU JAIS SUSIJUSIŲ KAI KURIŲ ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 19-938

Dokumento tekstas: