LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl nedarbo draudimo išmokos dydžio ribojimo

2013-02-07 nutarimas bylos Nr. 42/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS NEDARBO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO (2007 M. GRUODŽIO 20 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 16-790

Dokumento tekstas: