LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl leidimų nešiotis ir laikyti ginklus panaikinimo

2013-01-25 nutarimas bylos Nr. 50/2009

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ IR ŠAUDMENŲ KONTROLĖS ĮSTATYMO (2002 M. SAUSIO 15 D. REDAKCIJA) 18 STRAIPSNIO (2007 M. GRUODŽIO 4 D. REDAKCIJA) 2 DALIES 4 PUNKTO, 40 STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTO (2007 M. GRUODŽIO 4 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 11-520

Dokumento tekstas: