Dėl prašymo priėmimo

2013-01-22 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJOS - LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖS PRAŠYMO IŠAIŠKINTI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2003 M. GRUODŽIO 30 D., 2006 M. LAPKRIČIO 13 D. NUTARIMŲ NUOSTATAS

Paskelbta: Žin., 2013, Nr. 9-363

Dokumento tekstas: