Konstitucinio Teismo pranešimas

1993-08-02 pirmininko pranešimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO PRANEŠIMAS

Paskelbta: Žin., 1993, Nr. 35-807

Dokumento tekstas: