Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

 

 LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONSTITUCINIO TEISMO PIRMININKAS

 PRANEŠIMAS

 2004-03-22 Nr. 14B-312 (2.4.)

 

Konstitucinis Teismas 2004 m. kovo 22 d. tvarkomajame posėdyje priėmė sprendimą „Dėl pareiškėjo prašymo priėmimo“.

Šiuo Konstitucinio Teismo sprendimu priimtas nagrinėti Seimo 2004 m. kovo 16 d. nutarime „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Respublikos Prezidento dekretas „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ išdėstytas prašymas ištirti, ar Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 12 d. dekretas Nr. 397 „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui ir ar šio dekreto 4 straipsnis neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui bei Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalį Seimo nutarimas ištirti, ar aktas sutinka su Konstitucija, sustabdo šio akto galiojimą.

Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 106 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi,

pranešu:

Nuo šio pranešimo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ dienos iki tol, kol bus paskelbtas Konstitucinio Teismo nutarimas šioje byloje, sustabdomas Respublikos Prezidento 2004 m. kovo 12 d. dekreto Nr. 397 „Dėl siūlymo pradėti apkaltos procesą Lietuvos Respublikos Seimo nariui Artūrui Paulauskui“ galiojimas.

 

Pirmininkas                                     Egidijus Kūris