Dėl teisės akto galiojimo sustabdymo

2004-03-22 pirmininko pranešimas

DĖL RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2004 M. KOVO 12 D. DEKRETO NR. 397 GALIOJIMO

Paskelbta: Žin., 2004, Nr. 43-

Dokumento tekstas: