LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl vairą dešinėje pusėje turinčių transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutarimas

DĖL VAIRĄ DEŠINĖJE PUSĖJE TURINČIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DALYVAVIMO VIEŠAJAME EISME

Santrauka

Kauno miesto apylinkės teismo inicijuotoje byloje priimtu nutarimu pripažinta, kad Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje ir Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 patvirtintų Kelių eismo taisyklių 240 punkte įtvirtintas reguliavimas, kuriuo, nustačius, kad draudimas dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, turinčioms vairą dešinėje pusėje, netaikomas Lietuvos piliečiams, nuolat gyvenantiems užsienyje, laikinai (iki 90 dienų per metus) atvykusiems į Lietuvą su užsienyje įregistruotomis transporto priemonėmis, nustatyta, kad toks draudimas taikomas nuolat gyvenantiems Lietuvoje jos piliečiams, prieštarauja (prieštaravo) konstituciniams asmenų lygiateisiškumo ir teisinės valstybės principams.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad iš šių konstitucinių principų kyla draudimas įstatymų leidėjui teisinį reguliavimą, pagal kurį asmuo įgyja tam tikras teises, nesant objektyvaus pateisinimo diferencijuoti atsižvelgiant į tai, ar pilietis, įgyvendindamas konstitucinę kilnojimosi laisvę, savo nuolatinę gyvenamąją vietą yra pasirinkęs Lietuvoje, ar užsienio valstybėje.

Konstitucinio Teismo vertinimu, negalima teigti, kad pilietis, nuolat gyvenantis užsienio valstybėje, kurioje eismas vyksta kairiąja kelio puse paprastai tokiam eismui pritaikytomis transporto priemonėmis (turinčiomis vairą dešinėje pusėje), ar pilietis, nuolat gyvenantis užsienio valstybėje, kurioje eismas vyksta dešiniąja kelio puse, tačiau leidžiama registruoti eismui kairiąja kelio puse pritaikytas transporto priemones, laikinai atvykęs į Lietuvą ir čia dalyvaudamas viešajame eisme su užsienyje įregistruota transporto priemone, turinčia vairą dešinėje pusėje, kelia mažesnį pavojų eismo saugumui nei pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje.

Taigi nėra teisinio pagrindo objektyviai pateisinti šių kategorijų piliečių – tų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, ir tų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, – skirtingą traktavimą, kiek jis susijęs su leidimu laikinai dalyvauti viešajame eisme su užsienyje įregistruotomis transporto priemonėmis, pritaikytomis eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turinčiomis vairą dešinėje pusėje.

Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. kovo 20 d. priėmė sprendimą byloje Europos Komisija / Lietuvos Respublika dėl draudimo Lietuvos Respublikoje registruoti lengvuosius automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, ir reikalavimo prieš registruojant perkelti jų vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę. Teisingumo Teismas nustatė, kad, drausdama registruoti tokius automobilius ir reikalaudama prieš registruojant perkelti jų vairavimo mechanizmą, Lietuva neįvykdė įsipareigojimų pagal Europos Sąjungos teisę. Teisingumo Teismas pabrėžė, kad yra priemonių, mažiau ribojančių laisvą prekių judėjimą ir tinkamų gerokai sumažinti pavojų, galintį kilti dėl transporto priemonių, turinčių vairą toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, dalyvavimo kelių eisme. Šioje srityje valstybės narės turi diskreciją nustatyti priemones, įskaitant pasiūlytąsias Europos Komisijos, kurios, atsižvelgiant į technikos būklę, yra tinkamos užtikrinti transporto priemonės, turinčios vairą toje pačioje pusėje, kuria vyksta eismas, vairuotojui pakankamą priekinį ir galinį matomumą. Taigi draudimas registruoti automobilius, turinčius vairą dešinėje pusėje, nebuvo būtinas siekiant didesnio kelių eismo saugumo; ši priemonė pripažinta neatitinkančia proporcingumo principo. Teisingumo Teismui nustačius, kad valstybė narė neįvykdė pareigos pagal sutartis, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, ta valstybė narė turi imtis būtinų priemonių Teisingumo Teismo sprendimui įvykdyti.