LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl vairą dešinėje pusėje turinčių transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme

PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI
2015 m. vasario 6 d.

SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO IR VYRIAUSYBĖS NUTARIMU PATVIRTINTŲ KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ NUOSTATOS PRIEŠTARAUJA KONSTITUCIJAI

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, jog Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 25 straipsnio 4 dalis, Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Kelių eismo taisyklių 240 punktas tiek, kiek juose nustačius, kad draudimas dalyvauti viešajame eisme motorinėms transporto priemonėms, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, netaikomas laikinai (iki 90 dienų per metus) į Lietuvą su užsienio valstybėje įregistruotomis transporto priemonėmis atvykusiems Lietuvos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, nustatyta, kad toks draudimas taikomas Lietuvos piliečiams, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, prieštarauja konstituciniams asmenų lygiateisiškumo (Konstitucijos 29 straipsnis), teisinės valstybės principams.

Pareiškėjas – Kauno miesto apylinkės teismas nagrinėjo bylą pagal skundą dėl policijos pareigūno nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, kuriuo Lietuvos piliečiui, kuris vairavo kitam Lietuvos piliečiui, gyvenančiam užsienyje, priklausančią užsienio valstybėje įregistruotą motorinę transporto priemonę, turinčią vairą dešinėje pusėje, buvo paskirta administracinė nuobauda už tai, kad jis pažeidė Kelių eismo taisyklių 240 punkte numatytus reikalavimus – dalyvavo viešajame eisme vairuodamas transporto priemonę, kuri pritaikyta eismui kairiąja kelio puse.

Pagal pareiškėjo ginčijamas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ir Kelių eismo taisyklių nuostatas, jeigu Lietuvos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, jis turi teisę Lietuvoje laikinai (iki 90 dienų per metus) dalyvauti viešajame eisme su užsienio valstybėje įregistruota motorine transporto priemone, turinčia vairą dešinėje pusėje, su kuria atvyko į Lietuvą, o jeigu Lietuvos piliečio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, jis tokios teisės neturi.

Konstitucinis Teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo teigti, kad pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, laikinai dalyvaudamas Lietuvos viešajame eisme su užsienio valstybėje įregistruota motorine transporto priemone, turinčia vairą dešinėje pusėje, kuria atvyko į Lietuvą, kelia mažesnį pavojų eismo saugumui nei pilietis, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje. Taigi nėra teisinio pagrindo objektyviai pateisinti šių kategorijų Lietuvos piliečių – tų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, ir tų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvoje, – skirtingą traktavimą, kiek jis susijęs su leidimu laikinai dalyvauti viešajame eisme su užsienio valstybėje įregistruotomis motorinėmis transporto priemonėmis, kurios turi vairą dešinėje pusėje.

Konstitucinis Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. kovo 20 d. priėmė sprendimą byloje Europos Komisija / Lietuvos Respublika, kurioje buvo įvertintas draudimas registruoti Lietuvos Respublikoje automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, ir reikalavimas prieš registruojant perkelti lengvųjų automobilių vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę. Teisingumo Teismo byloje draudimas registruoti Lietuvos Respublikoje automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, buvo įvertintas kitais aspektais nei šioje konstitucinės justicijos byloje. Teisingumo Teismas nustatė, kad, drausdama registruoti lengvuosius automobilius, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, arba reikalaudama prieš registruojant perkelti lengvųjų automobilių vairavimo mechanizmą iš dešinės pusės į kairę, Lietuva pažeidė Europos Sąjungos teisę. Teisingumo Teismas pažymėjo, kad dėl transporto priemonių, kurių vairas įrengtas dešinėje pusėje, dalyvavimo kelių eisme Lietuvos teritorijoje kylantis pavojus yra vienodas, nepaisant to, ar tai yra naujos, ar anksčiau kitoje valstybėje narėje registruotos transporto priemonės, ir pabrėžė, kad yra priemonių, mažiau ribojančių laisvą prekių judėjimą ir tinkamų gerokai sumažinti pavojų, galintį kilti dėl tokių transporto priemonių dalyvavimo kelių eisme. Taigi Lietuvoje įtvirtintas draudimas įvertintas kaip neproporcingas.

Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo Teisingumo Teismo sprendimai turi būti įvykdyti.

Ši byla išnagrinėta rašytinio proceso tvarka.