Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo

2007-12-20 nutarimas bylos Nr. 13/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2005 M. KOVO 3 D. DEKRETO NR. 225 "DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 45 STRAIPSNIO (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI, TAIP PAT DĖL BYLOS DALIES PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2005 M. KOVO 3 D. DEKRETO NR. 225 "DĖL APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS ATLEIDIMO" ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 52 STRAIPSNIO (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) 4 PUNKTUI NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 136-5529

Dokumento tekstas: