Dėl papildomų kasmetinių atostogų

2007-12-07 nutarimas bylos Nr. 15/05

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 22 D. NUTARIMU NR. 497 "DĖL KASMETINIŲ PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS, SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS PATVIRTINIMO" PATVIRTINTŲ KASMETINIŲ PAPILDOMŲ ATOSTOGŲ TRUKMĖS, SUTEIKIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS 1.2 PUNKTO ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 30 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTUI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 131-5309

Dokumento tekstas: