Dėl teisenos byloje nutraukimo

2007-12-03 sprendimas bylos Nr. 13/06

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS APELIACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 90 STRAIPSNIO 8 DALIS (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 126-5133

Dokumento tekstas: