Dėl bylos nutraukimo

2007-11-13 sprendimas bylos Nr. 01/05

DĖL BYLOS PAGAL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS 1998 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS (1998 M. GRUODŽIO 1 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS 1999 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS (1998 M. GRUODŽIO 3 D., 1999 M. SPALIO 14 D. REDAKCIJOS), LIETUVOS RESPUBLIKOS 2000 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS (1999 M. GRUODŽIO 23 D., 2000 M. BALANDŽIO 20 D., 2000 M. LIEPOS 13 D., 2000 M. GRUODŽIO 7 D. REDAKCIJOS), LIETUVOS RESPUBLIKOS 2001 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMAS (2000 M. GRUODŽIO 19 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAVO KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI, TAIP PAT AR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. SPALIO 29 D. NUTARIMO NR. 1281 "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 1998 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI" 3 PUNKTAS NEPRIEŠTARAVO LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 5 STRAIPSNIUI, 94 STRAIPSNIO 4 PUNKTUI, 132 STRAIPSNIO 2 DALIAI, KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 118-4830

Dokumento tekstas: