Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl teismų precedentų ir teismo nutarties kreiptis į Konstitucinį Teismą ar administracinį teismą apskundimo

2007-10-24 nutarimas bylos Nr. 26/07

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 4, 165 STRAIPSNIŲ (2002 M. VASARIO 28 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 111-4549

Dokumento tekstas: