Dėl savarankiškai dirbančių asmenų valstybinio socialinio draudimo įmokų

2007-09-26 nutarimas bylos Nr. 35/04-37/04-72/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO (2004 M. LAPKRIČIO 4 D. REDAKCIJA) 3 DALIES, 8 STRAIPSNIO (2004 M. LAPKRIČIO 4 D. REDAKCIJA) 2 DALIES, 34 STRAIPSNIO (2002 M. LIEPOS 4 D., 2003 M. SPALIO 7 D. REDAKCIJOS) 3, 4 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 102-4171

Dokumento tekstas: