Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2007-09-12 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO (NR. 1B-31) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 192 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 42 STRAIPSNIO 3 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 98-3984

Dokumento tekstas: