Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2007-09-06 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO (NR. 1B-30) IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 192 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 42 STRAIPSNIO 3 DALIAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 96-3892

Dokumento tekstas: