Dėl kandidato į Vyriausybės atstovus skyrimo

2007-08-13 nutarimas bylos Nr. 33/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. VASARIO 27 D. NUTARIMO NR. 222 "DĖL KANDIDATO Į VYRIAUSYBĖS ATSTOVUS" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIUI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 90-3580

Dokumento tekstas: