Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2007-07-05 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO PROCESO KODEKSO 4, 346 STRAIPSNIO 1, 2 DALIŲ, 350 STRAIPSNIO 1, 2 DALIŲ (PASAK PAREIŠKĖJO, 2006 M. RUGSĖJO 11 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. GRUODŽIO 19 D. NUTARIMU NR. 1269 "DĖL KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (GENERALINIO PLANO)" PATVIRTINTOS KURŠIŲ NERIJOS NACIONALINIO PARKO PLANAVIMO SCHEMOS (GENERALINIO PLANO) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMO "DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS" 1 STRAIPSNIO 1 DALIAI (1993 M. BALANDŽIO 6 D. REDAKCIJA), 2 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTUI (1993 M. BALANDŽIO 6 D. REDAKCIJA), 8 STRAIPSNIO 1 DALIAI (1993 M. BALANDŽIO 6 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ SKELBIMO IR ĮSIGALIOJIMO TVARKOS ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIUI (2005 M. LIEPOS 7 D. REDAKCIJA), 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 4 PUNKTUI (PASAK PAREIŠKĖJO, 2005 M. LIEPOS 7 D. REDAKCIJA), 9 STRAIPSNIO 1 DALIAI (2005 M. LIEPOS 7 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 76-3019

Dokumento tekstas: