Dėl prašymo dalies grąžinimo ir atsisakymo nagrinėti jo dalį

2007-06-27 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - ŠIAULIŲ RAJONO APYLINKĖS TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 225 STRAIPSNIO (2000 M. RUGSĖJO 26 D. REDAKCIJA) 4 DALIES, 227 STRAIPSNIO (2003 M. BALANDŽIO 10 D. REDAKCIJA) 2 DALIES (2000 M. RUGSĖJO 26 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 72-2866

Dokumento tekstas: