Dėl vaikų išlaikymo

Byla Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07

 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS

 NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 3.194 STRAIPSNIO 3 DALIES (2004 M. LAPKRIČIO 11 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

 2007 m. birželio 7 d.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, susidedantis iš Konstitucinio Teismo teisėjų Armano Abramavičiaus, Tomos Birmontienės, Egidijaus Kūrio, Kęstučio Lapinsko, Zenono Namavičiaus, Vytauto Sinkevičiaus, Stasio Stačioko, Romualdo Kęstučio Urbaičio,

sekretoriaujant Daivai Pitrėnaitei,

dalyvaujant suinteresuoto asmens – Lietuvos Respublikos Seimo atstovams Seimo nariui Juliui Sabatauskui ir Seimo kanceliarijos Teisės departamento vyresniajam patarėjui Edvinui Mušinskiui,

remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1 straipsniu, viešame Teismo posėdyje 2007 m. gegužės 29 d. išnagrinėjo bylą Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07 pagal:

1) pareiškėjo – Utenos rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-17/2005);

2) pareiškėjo – Panevėžio miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-19/2005);

3) pareiškėjo – Panevėžio apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-24/2005);

4) pareiškėjo – Biržų rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-26/2005);

5) pareiškėjo – Šakių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-27/2005);

6) pareiškėjo – Kaišiadorių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-28/2005);

7) pareiškėjo – Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-33/2005);

8) pareiškėjo – Šilutės rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-01/2006);

9) pareiškėjo – Šilutės rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-02/2006);

10) pareiškėjo – Jonavos rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-07/2006);

11) pareiškėjo – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-09/2006);

12) pareiškėjo – Visagino miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-10/2006);

13) pareiškėjo – Klaipėdos apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-15/2006);

14) pareiškėjo – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-16/2006);

15) pareiškėjo – Panevėžio apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-19/2006);

16) pareiškėjo – Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-20/2006);

17) pareiškėjo – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-24/2006);

18) pareiškėjo – Telšių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-27/2006);

19) pareiškėjo – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-43/2006);

20) pareiškėjo – Panevėžio miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-44/2006);

21) pareiškėjo – Kupiškio rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-53/2006);

22) pareiškėjo – Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-56/2006);

23) pareiškėjo – Trakų rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-58/2006);

24) pareiškėjo – Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-59/2006);

25) pareiškėjo – Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-70/2006);

26) pareiškėjo – Alytaus rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-74/2006);

27) pareiškėjo – Visagino miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-01/2007);

28) pareiškėjo – Panevėžio miesto apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-06/2007);

29) pareiškėjo – Klaipėdos rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-10/2007);

30) pareiškėjo – Kaišiadorių rajono apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-14/2007);

31) pareiškėjo – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-18/2007);

32) pareiškėjo – Klaipėdos apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-19/2007);

33) pareiškėjo – Klaipėdos apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-20/2007);

34) pareiškėjo – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-22/2007);

35) pareiškėjo – Klaipėdos apygardos teismo prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-23/2007).

Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 22 d. sprendimu Utenos rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-17/2005, Panevėžio miesto apylinkės teismo prašymai Nr. 1B-19/2005, 1B-44/2006, 1B-06/2007, Panevėžio apygardos teismo prašymai Nr. 1B-24/2005, 1B-19/2006, Biržų rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-26/2005, Šakių rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-27/2005, Kaišiadorių rajono apylinkės teismo prašymai Nr. 1B-28/2005, 1B-14/2007, Šiaulių rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-33/2005, Šilutės rajono apylinkės teismo prašymai Nr. 1B-01/2006, 1B-02/2006, Jonavos rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-07/2006, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo prašymai Nr. 1B-09/2006, 1B-16/2006, 1B-24/2006, 1B-43/2006, 1B-18/2007, 1B-22/2007, Visagino miesto apylinkės teismo prašymai Nr. 1B-10/2006, 1B-01/2007, Klaipėdos apygardos teismo prašymai Nr. 1B-15/2006, 1B-19/2007, 1B-20/2007, 1B-23/2007, Marijampolės rajono apylinkės teismo prašymai Nr. 1B-20/2006, 1B-56/2006, Telšių rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-27/2006, Kupiškio rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-53/2006, Trakų rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-58/2006, Šiaulių miesto apylinkės teismo prašymai Nr. 1B-59/2006, 1B-70/2006, Alytaus rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-74/2006, Klaipėdos rajono apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-10/2007 buvo sujungti į vieną bylą ir jai suteiktas numeris 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/06-15/06-17/06-21/06-24/06-25/06-28/06-40/06-41/06-47/06-48/06-53/06-55/06-63/06-68/06-02/07-07/07-09/07-13/07-15/07-19/07-20/07-21/07-22/07.

Konstitucinis Teismas

nustatė:

I

 1. Pareiškėjas – Utenos rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-17/2005).
 2. Pareiškėjas – Panevėžio miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-19/2005).
 3. Pareiškėjas – Panevėžio apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-24/2005).
 4. Pareiškėjas – Biržų rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-26/2005).
 5. Pareiškėjas – Šakių rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-27/2005).
 6. Pareiškėjas – Kaišiadorių rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-28/2005).
 7. Pareiškėjas – Šiaulių rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-33/2005).
 8. Pareiškėjas – Šilutės rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-01/2006).
 9. Pareiškėjas – Šilutės rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-02/2006).
 10. Pareiškėjas – Jonavos rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-07/2006).
 11. Pareiškėjas – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-09/2006).
 12. Pareiškėjas – Visagino miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-10/2006).
 13. Pareiškėjas – Klaipėdos apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-15/2006).
 14. Pareiškėjas – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-16/2006).
 15. Pareiškėjas – Panevėžio apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-19/2006).
 16. Pareiškėjas – Marijampolės rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-20/2006).
 17. Pareiškėjas – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-24/2006).
 18. Pareiškėjas – Telšių rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-27/2006).
 19. Pareiškėjas – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-43/2006).
 20. Pareiškėjas – Panevėžio miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-44/2006).
 21. Pareiškėjas – Kupiškio rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-53/2006).
 22. Pareiškėjas – Marijampolės rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai (prašymas Nr. 1B-56/2006).
 23. Pareiškėjas – Trakų rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-58/2006).
 24. Pareiškėjas – Šiaulių miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-59/2006).
 25. Pareiškėjas – Šiaulių miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-70/2006).
 26. Pareiškėjas – Alytaus rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-74/2006).
 27. Pareiškėjas – Visagino miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-01/2007).
 28. Pareiškėjas – Panevėžio miesto apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 daliai, Konstitucijos preambulėje, pasak pareiškėjo, įtvirtintam teisinės valstybės principui (prašymas Nr. 1B-06/2007).
 29. Pareiškėjas – Klaipėdos rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-10/2007).
 30. Pareiškėjas – Kaišiadorių rajono apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kuria nustatyta, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-14/2007).
 31. Pareiškėjas – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-18/2007).
 32. Pareiškėjas – Klaipėdos apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-19/2007).
 33. Pareiškėjas – Klaipėdos apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-20/2007).
 34. Pareiškėjas – Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų teisė ir pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-22/2007).
 35. Pareiškėjas – Klaipėdos apygardos teismas nagrinėjo civilinę bylą. Teismas nutartimi bylos nagrinėjimą sustabdė ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvų pareiga yra išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės (prašymas Nr. 1B-23/2007).


II

 1. Pareiškėjų prašymai grindžiami tuo, kad Konstitucijoje yra įtvirtinta tėvų pareiga išlaikyti vaikus tik iki pilnametystės (38 straipsnio 6 dalis) ir nenumatyta, kad tėvai turi išlaikyti pilnamečius vaikus, tuo tarpu CK 3.194 straipsnio 3 dalyje (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) yra įtvirtintas iš esmės kitas principas (bendros taisyklės išimtis): tėvai privalo išlaikyti ir darbingus, pilnamečius vaikus, kuriems, kol jie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24 metų, yra būtina parama.
 2. Kai kurių pareiškėjų prašymuose taip pat yra aiškinamas ginčijamos CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos santykis su kitais CK straipsniais (jų dalimis).

III

Rengiant bylą Konstitucinio Teismo posėdžiui buvo gauti suinteresuoto asmens – Seimo atstovų Seimo nario J. Sabatausko ir E. Mušinskio rašytiniai paaiškinimai, kuriuose teigiama, kad ginčijama CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata neprieštarauja Konstitucijai. Suinteresuoto asmens atstovai savo poziciją grindžia šiais argumentais.

 1. Seimo narys J. Sabatauskas pateikė inter alia šiuos argumentus.

1.1. Pasak šio suinteresuoto asmens – Seimo atstovo, tėvų pareiga išlaikyti savo vaikus, jais rūpintis, siekti užtikrinti jiems tinkamas gyvenimo sąlygas yra sietina ne vien su vaikų amžiumi ar veiksnumu, bet turi būti paisoma ir kitų socialinių aplinkybių, padėties valstybėje, viešojo intereso. Tėvų ir vaikų santykiai yra ypatingi; tarpusavio išlaikymo, pagarbos, dvasinio, moralinio rėmimo, bendravimo santykių (t. y. asmeninių santykių) laikas neriboja. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis negali būti aiškinama vien pažodžiui, nes taip ją aiškinant būtų galima teigti, esą tėvai, vaikams sulaukus pilnametystės, praranda ne tik pareigą, bet ir teisę juos išlaikyti.

1.2. Seimo nario J. Sabatausko nuomone, Konstitucija nenustato pilnametystės amžiaus; tai palikta nustatyti įstatymų leidėjui. Pakeitus pilnametystės amžių, pakistų ir išlaikymo pareigos apimtis. Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalis nedraudžia įstatymų leidėjui nustatyti tam tikros grupės asmenų išlaikymo ypatumų ir nepakeitus nustatyto bendro pilnametystės amžiaus. Pilnametystės, t. y. 18 metų, sulaukę ir tapę visiškai veiksnūs asmenys, kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, gali dirbti ir gauti lėšų pragyvenimui, tačiau dėl to, kad mokosi, turi būti mokymo įstaigose, praktinio rengimo vietose, bibliotekose ir t. t., jie dažniausiai negali tinkamai pasinaudoti šia galimybe ir užsitikrinti tinkamų gyvenimo sąlygų. Jei asmuo nori pasiekti gerų mokymosi ar studijų rezultatų, jis turi turėti galimybę skirti tam pakankamai laiko, o tai sunkiai įmanoma, jeigu jis turi dirbti ir užsidirbti lėšų pragyvenimui. Taigi pilnamečiai asmenys, ne vyresni negu 24 metų, kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, nuo kitų pilnamečių asmenų, ne vyresnių negu 24 metų amžiaus, skiriasi savo veiklos pobūdžiu. Nustatyti jiems kitokį teisinį reguliavimą yra tikslinga ir pagrįsta. Visuomenė turėtų būti suinteresuota savo narių išsilavinimo lygio kėlimu, o tėvai turėtų būti suinteresuoti pagal išgales prisidėti prie visuomenės tobulėjimo. Priteisdamas materialinį išlaikymą teismas, kiekvienąkart atsižvelgęs į tėvų galimybes, vaiko socialinę padėtį, turi įvertinti, kokia pinigų suma laikytina protinga ir pagrįsta.

1.3. Šio suinteresuoto asmens – Seimo atstovo teigimu, įstatymai tėvams suteikia teisių, lengvatų, susijusių su vaikų turėjimu, kurios nesiejamos su vaikų amžiumi, todėl jeigu tėvai neprivalo išlaikyti ar kitaip remti savo pilnametystės sulaukusių vaikų, tokių lengvatų teikimas tėvams būtų nepagrįstas.

 1. E. Mušinskis pateikė inter alia šiuos argumentus.

2.1. Šio suinteresuoto asmens – Seimo atstovo nuomone, būtent tėvai turi užtikrinti sąlygas vaikams augti, rūpintis jų gerove ir sveikata, juos išlaikyti, teikti pagalbą bei paramą, būtiną, kad vaikas pasirengtų savarankiškam gyvenimui visuomenėje. Tėvų valdžios teikiamos galimybės apima ne tik teisės, bet ir moralės bei papročių taisykles; ji skirta prigimtinėms vaikų teisėms ir interesams įgyvendinti. Tinkamas tėvų valdžios įgyvendinimas bei rūpinimasis vaikais pasinaudojant visomis tėvų valdžios teikiamomis galimybėmis – tai ne tik tėvų teisė, bet ir pareiga, kurios nė vienas iš tėvų negali atsisakyti. Pagrįstas tėvų valdžios turinį sudarančių teisių ir pareigų nustatymas bei tinkamas įgyvendinimas yra ne tik tėvų, bet ir valstybės reikalas. Esminis tėvų valdžios elementas ir būtina tinkamo tėvų valdžios įgyvendinimo sąlyga – pareigos materialiai išlaikyti vaiką vykdymas. Jeigu vaikui neteikiamas materialinis išlaikymas, neįmanomas ir kitų pareigų (pvz., tinkamai rūpintis vaiko sveikata, švietimu, sudaryti kitas sąlygas darniam bei visapusiškam vaiko vystymuisi) vykdymas.

2.2. E. Mušinskio manymu, sistemiškai vertinant įstatymuose įtvirtintą materialinio išlaikymo reglamentavimą darytina išvada, kad pilnametystė – tai veikiau socialinė ir teisinė kategorija, o ne tik žmogaus amžius; pilnametystė, kurios sulaukus baigiasi tėvų valdžia vaikams, – tai ne tik tam tikras amžius, bet ir teisinių, socialinių bei fiziologinių aplinkybių visuma, lemianti asmens pasirengimą pradėti visavertį ir savarankišką gyvenimą, kuriam tėvų parama nebereikalinga. Konstitucijoje ir CK įtvirtintos pareigos materialiai išlaikyti vaikus trukmė siejama ne tik su tam tikru vaiko amžiumi, bet ir su tam tikrų aplinkybių atsiradimu ar pasibaigimu. Įstatymų leidėjas, įvertinęs visuomenės kaitą, jaunų žmonių visuomeninio statuso pokyčius, tėvų ir vaikų socialinių tarpusavio ryšių, būtinų vaikams įsitvirtinant šiuolaikinėje visuomenėje, svarbą bei poreikį, gali nustatyti pagrįstas bendro principo, kad pareiga materialiai išlaikyti vaikus baigiasi vaikui sulaukus 18 metų, t. y. tapus pilnamečiam, išimtis.

2.3. Šio suinteresuoto asmens – Seimo atstovo nuomone, tokia padėtis, kai moksleiviai ir studentai būna priversti dar ir dirbti, savaime nesiderina su mokymosi visavertiškumu; šitaip yra paneigiama tų asmenų konstitucinė teisė įgyti aukštąjį išsilavinimą. Siekiant išvengti tokių atvejų ir atsižvelgiant į tai, kad profesinėse bei aukštosiose mokyklose besimokantys jauni žmonės, kurie dėl kokių nors priežasčių negauna valstybės materialinės paramos, negali išsilavinimui įgyti reikalingų pajamų gauti patys, CK 3.194 straipsnio 3 dalyje (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) buvo įtvirtinta ginčijama nuostata, kuri, E. Mušinskio teigimu, yra kompromisinė: ne vyresniam nei 24 metų vaikui, besimokančiam vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, mokymuisi užtikrinti būtinas išlaikymas gali būti priteisiamas iš tėvų, t. y. būtent iš tų asmenų, kurie, atsižvelgiant į jų ypatingą teisinį, socialinį ir biologinį ryšį su vaikais, yra atsakingi už būtinos pagalbos bei paramos vaikams suteikimą. 24 metų amžiaus riba, kurią viršijus išlaikymas yra nutraukiamas, yra pagrįsta, nes vidurinę mokyklą baigęs ir tais pačiais metais į aukštąją mokyklą įstojęs asmuo aukštąjį išsilavinimą turėtų įgyti būtent 24 metų. Taigi tėvų materialinis išlaikymas gali būti priteisiamas tik vienam aukštajam išsilavinimui įgyti ir tik tokiam asmeniui, kuris baigęs vidurinę mokyklą iškart įstojo į aukštąją mokyklą, t. y. mokslus tęsė be pertraukos, per kurią galėtų pradėti dirbti ir taip sukaupti aukštajam išsilavinimui įgyti reikalingų lėšų. Prievolė išlaikyti pilnametį darbingą vaiką, besimokantį profesinėje ar aukštojoje mokykloje, kitaip nei prievolė materialiai išlaikyti nepilnametį vaiką, yra ne absoliuti, bet sąlyginė: taikydamas ginčijamą CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatą teismas, vadovaudamasis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, turi visišką diskreciją įvertinti visas, jo manymu, svarbias aplinkybes, kad priimtų teisingą sprendimą.

2.4. E. Mušinskio teigimu, tokia padėtis, kai švietimo įstaigose besimokantys tėvų neturintys pilnamečiai asmenys teisiškai yra labiau apsaugoti (nes jų išsilavinimui įgyti būtinas išlaikymas yra garantuotas) nei tėvus turintys pilnamečiai vaikai, yra ydinga. Ginčijama CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata siekiama konstitucinę teisę į išsilavinimą, grindžiamą vien asmens sugebėjimais ir žiniomis, teisiškai garantuoti ir tėvus turintiems pilnamečiams vaikams.

IV

 1. Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui buvo gauti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės V. Blinkevičiūtės, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės R. Žakaitienės, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos valstybės sekretoriaus P. Koverovo rašytiniai paaiškinimai.

Pažymėtina, kad ministerijų nuomonės dėl ginčijamos CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos atitikties Konstitucijai išsiskyrė: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje bei Švietimo ir mokslo ministerijoje manoma, kad ginčijamos CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata Konstitucijai neprieštarauja, o Teisingumo ministerijoje – kad prieštarauja.

 1. Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui taip pat buvo gauti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos departamento Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėjo G. Žandaravičiaus rašytiniai paaiškinimai.
 2. Rengiant bylą teisminiam nagrinėjimui buvo gautas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjos J. Januškienės raštas (su priedais), iš kurio matyti, kad dėl CK 3.194 straipsnio (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ atitikties Konstitucijai teismams (teisėjams) kilo abejonių ir tose bylose, kuriose į Konstitucinį Teismą nebuvo kreiptasi.

V

Konstitucinio Teismo posėdyje suinteresuoto asmens – Seimo atstovai Seimo narys J. Sabatauskas ir E. Mušinskis iš esmės pakartojo savo rašytiniuose paaiškinimuose išdėstytus argumentus, taip pat pateikė papildomus paaiškinimus, inter alia teigė, kad ginčijama CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata juridinės technikos požiūriu gali būti kritiškai vertinama.

Konstitucinis Teismas

konstatuoja:

 1. Pareiškėjai – Utenos rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-17/2005), Panevėžio apygardos teismas (prašymai Nr. 1B-24/2005, 1B-19/2006), Biržų rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-26/2005), Šakių rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-27/2005), Kaišiadorių rajono apylinkės teismas (prašymai Nr. 1B-28/2005, 1B-14/2007), Šiaulių rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-33/2005), Šilutės rajono apylinkės teismas (prašymai Nr. 1B-01/2006, 1B-02/2006), Jonavos rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-07/2006), Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (prašymai Nr. 1B-09/2006, 1B-16/2006, 1B-24/2006, 1B-43/2006, 1B-18/2007, 1B-22/2007), Visagino miesto apylinkės teismas (prašymai Nr. 1B-10/2006, 1B-01/2007), Klaipėdos apygardos teismas (prašymai Nr. 1B-15/2006, 1B-19/2007, 1B-20/2007, 1B-23/2007), Marijampolės rajono apylinkės teismas (prašymai Nr. 1B-20/2006, 1B-56/2006), Telšių rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-27/2006), Kupiškio rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-53/2006), Trakų rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-58/2006), Šiaulių miesto apylinkės teismas (prašymai Nr. 1B-59/2006, 1B-70/2006), Alytaus rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-74/2006), Klaipėdos rajono apylinkės teismas (prašymas Nr. 1B-10/2007) prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“.

Pareiškėjas – Panevėžio miesto apylinkės teismas (prašymai Nr. 1B-19/2005, 1B-44/2006, 1B-06/2007) prašo ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“. Taigi nors šis pareiškėjas ginčija Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo nuostatos atitiktį Konstitucijai, akivaizdu, kad ir jam abejonių kilo dėl to, ar Konstitucijai neprieštarauja CK 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) (nurodyta apimtimi).

 1. Pagal pareiškėjų prašymus Konstitucinis Teismas šioje konstitucinės justicijos byloje tirs CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ atitiktį Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, konstituciniam teisinės valstybės principui.
 2. Seimas 2000 m. liepos 18 d. priėmė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą (įsigaliojusį 2000 m. rugsėjo 6 d.), kurio 1 straipsniu buvo patvirtintas naujasis Civilinis kodeksas. Naujasis CK įsigaliojo 2001 m. liepos 1 d. (išskyrus nurodytas išimtis). Jis buvo ne kartą keičiamas ir (arba) papildomas.
 3. Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina, kad CK trečiosios knygos „Šeimos teisė“ XII skyriaus „Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos“ antrajame skirsnyje „Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos“ buvo (ir yra) išdėstytos nuostatos, sudarančios inter alia nepilnamečių vaikų išlaikymo institutą, kurio esmę sudaro tai, kad tėvai turi pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

4.1. Minėto skirsnio 3.194 straipsnyje (2000 m. liepos 18 d. redakcija) „Išlaikymo priteisimas“ buvo nustatyta: jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį (1 dalis); išlaikymas taip pat priteisiamas, jeigu tėvai, nutraukdami santuoką ar pradėdami gyventi skyrium, nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo šios knygos nustatyta tvarka (2 dalis); išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas (3 dalis); priteisto išlaikymo išieškojimas nutraukiamas, jeigu: 1) nepilnametis emancipuojamas; 2) vaikas sulaukė pilnametystės; 3) vaikas įvaikinamas; 4) vaikas miršta (4 dalis); kai asmuo, iš kurio buvo priteistas išlaikymas, mirė, išlaikymo pareiga pereina jo įpėdiniams, kiek leidžia paveldimas turtas, nesvarbu, koks palikimo priėmimo būdas pagal šio kodekso penktosios knygos normas (5 dalis).

4.2. Taigi CK 3.194 straipsnis (2000 m. liepos 18 d. redakcija) buvo skirtas reguliuoti vien tokiems santykiams, kurie atsiranda tada, kai tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (ar nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo), taip pat pilnametystės sulaukusius vaikus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas. Jokių kitų santykių šis straipsnis nereguliavo.

4.3. Šiame kontekste paminėtina, kad pagal CK 2.5 straipsnio 1 dalį asmuo tampa pilnametis, kai jam sueina 18 metų.

Tokia CK įtvirtinta pilnametystės samprata atitinka pilnametystės sampratą, įtvirtintą Konstitucijoje, kurioje sąvoka „pilnametis“ vartojama taip, kaip ji buvo visuotinai suprantama (ir galiojusiuose teisės aktuose įtvirtinta) tuo metu, kai Konstitucija buvo rengiama ir priimama, – rengiant ir priimant Konstituciją pilnametystė buvo siejama būtent su 18 metų amžiumi. Paminėtina ir tai, kad pagal Konstituciją aktyviąją rinkimų teisę turi piliečiai, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų; akivaizdu, kad tokia teisė gali būti nustatyta tik pilnamečiams asmenims ir kad, kita vertus, pilnamečiams asmenims (išskyrus iš Konstitucijos kylančias išimtis) tokia teisė negali būti nenustatyta.

 1. Seimo 2004 m. lapkričio 11 d. priimtu (ir 2004 m. lapkričio 26 d. įsigaliojusiu) Civilinio kodekso 3.194 straipsnio pakeitimo įstatymo 1 straipsniu CK 3.194 straipsnio 3 dalis (2000 m. liepos 18 d. redakcija) buvo pakeista ir išdėstyta nauja redakcija; buvo nustatyta: „Išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, arba kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų.“
 2. Padarius minėtą pakeitimą CK 3.194 straipsnis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) reguliuoja ne vien santykius, kurie atsiranda tada, kai tėvai nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus (ar nesusitarė dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo), taip pat pilnametystės sulaukusius vaikus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, bet ir santykius, susijusius su teismo įgaliojimais priteisti išlaikymą pilnamečiams vaikams, kuriems būtina parama ir kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24 metų.
 3. Ginčijama CK 3.194 straipsnio (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata reiškia, kad tėvai turi iš įstatymo kylančią pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius, bet ne vyresnius negu 24 metų, vaikus, besimokančius vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose; jeigu toks pilnametis asmuo kreipiasi į teismą dėl to, kad jam būtų iš tėvų priteistas išlaikymas, nes jis mokosi vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, ir teismas nustato, kad tam vaikui yra būtina parama, teismas privalo priteisti jam išlaikymą, kurį tėvai turi teikti, kol tas pilnametis asmuo mokysis atitinkamoje švietimo įstaigoje, bet ne ilgiau nei jam sukaks 24 metai.

Taigi ginčijama CK 3.194 straipsnio (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata yra suformuluota imperatyviai: teismas turi pareigą joje nurodytą išlaikymą priteisti visais atvejais, kai yra toje nuostatoje nurodytos sąlygos.

Būtent kaip imperatyvią šią nuostatą traktuoja teismai.

Antai Lietuvos Aukščiausiasis Teismas tai yra expressis verbis konstatavęs 2007 m. sausio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2007. O 2007 m. kovo 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-104/2007, nors ir konstatavęs, kad teismas, įvertinęs įrodymus, išnagrinėjęs ir nustatęs reikšmingas aplinkybes, turi „diskrecijos teisę“ priteisti išlaikymą asmeniui, besimokančiam vidurinėje mokykloje, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas laikėsi nuostatos, kad teismas tai gali padaryti „esant kitoms CK 3.194 straipsnio 3 dalyje nustatytoms sąlygoms <...>“ ir kad „valstybė CK 3.194 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu reguliavimu siekia padėti moksleiviui įgyvendinti teisę siekti išsilavinimo, todėl tėvai privalo taip pat padėti moksleiviui ir (ar) studentui įgyvendinti šią teisę <...>“.

Tai, kad teismai minėtą nuostatą traktuoja kaip imperatyvią, liudija ir šioje konstitucinės justicijos byloje esantys ją inicijavusių Lietuvos Respublikos teismų (pareiškėjų) 35 prašymai.

 1. Pažymėtina, kad CK trečiosios knygos „Šeimos teisė“ XII skyriaus „Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos“ antrajame skirsnyje „Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos“ įtvirtintas nepilnamečių vaikų išlaikymo institutas (tėvai turi pareigą materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus) ir pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo institutas nėra tapatūs, jie iš esmės skiriasi, nes iš esmės skiriasi atitinkamų teisinių santykių subjektai: pirmuoju atveju vienas iš teisinių santykių subjektų visada yra nepilnametis vaikas, turintis teisę gauti iš tėvų materialinį išlaikymą, o kitas subjektas – vienas iš jo tėvų arba abu tėvai, taigi teisiniai santykiai atsiranda tarp nepilnamečio ir pilnamečio (pilnamečių) (arba emancipuotų) asmenų; antruoju atveju vienas iš teisinių santykių subjektų visada yra pilnametis asmuo, kuris mokosi vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje ir kuriam reikalinga parama, o kitas subjektas – taip pat vienas iš jo tėvų arba abu tėvai, taigi teisiniai santykiai atsiranda tarp pilnamečių asmenų.
 2. Atskleidžiant ginčijamos CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos turinį, atsižvelgtina į teisinio reguliavimo, kuris atitinkama tekstine forma iki tol buvo įtvirtintas CK trečiosios knygos „Šeimos teisė“ XII skyriaus „Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos“ antrajame skirsnyje „Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos“ (2002 m. liepos 18 d. redakcija), visumą, būtent į šias nuostatas:

– CK 3.192 straipsnio „Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus“ 1 dalyje yra įtvirtinta tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus;

– išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 straipsnio 2 dalis);

– materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai (CK 3.192 straipsnio 3 dalis);

– pagal CK 3.193 straipsnio „Tėvų susitarimas dėl savo nepilnamečių vaikų išlaikymo“ 3 dalį, jeigu vienas iš tėvų nevykdo teismo patvirtintos jų sutarties dėl nepilnamečių vaikų išlaikymo, kitas iš tėvų įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo;

– pagal CK 3.194 straipsnio (2000 m. liepos 18 d. redakcija) „Išlaikymo priteisimas“ 1 dalį teismas išlaikymą nepilnamečiam vaikui priteisia pagal vieno iš tėvų ar vaiko globėjo (rūpintojo) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ieškinį, jeigu nepilnamečio vaiko tėvai (ar vienas jų) nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus;

–  pagal CK 3.194 straipsnio 3 dalį (2000 m. liepos 18 d. redakcija) išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas;

– priteisto išlaikymo išieškojimas nutraukiamas šiais pagrindais: 1) nepilnametis emancipuojamas; 2) vaikas sulaukė pilnametystės; 3) vaikas įvaikinamas; 4) vaikas miršta (CK 3.194 straipsnio 4 dalis);

– kai asmuo, iš kurio buvo priteistas išlaikymas, mirė, išlaikymo pareiga pereina jo įpėdiniams, kiek leidžia paveldimas turtas, nesvarbu, koks palikimo priėmimo būdas pagal šio kodekso penktosios knygos normas (CK 3.194 straipsnio 5 dalis);

– pagal CK 3.195 straipsnį „Išlaikymo pareiga atskyrus vaikus nuo tėvų“ tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka ir atskyrus vaikus nuo tėvų arba apribojus tėvų valdžią, išskyrus atvejus, kai vaikas įvaikinamas;

– pagal CK 3.196 straipsnio „Išlaikymo forma ir dydis“ 1 dalį teismas gali priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams iš jų tėvų (vieno jų), kurie nevykdo pareigos išlaikyti savo vaikus, šiais būdais: 1) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis; 2) konkrečia pinigų suma; 3) priteisiant vaikui tam tikrą turtą; pagal šio straipsnio 2 dalį, kol bus išnagrinėta byla, teismas nutartimi gali įpareigoti mokėti laikiną išlaikymą;

– pagal CK 3.197 straipsnį „Priverstinis įkeitimas (hipoteka)“ prireikus teismas, priimdamas sprendimą dėl išlaikymo priteisimo, nustato tėvų (ar vieno iš jų) turtui priverstinį įkeitimą (hipoteką), o jeigu teismo sprendimas dėl išlaikymo išieškojimo nevykdomas, tai išieškoma iš įkeisto turto įstatymų nustatyta tvarka;

– pagal CK 3.199 straipsnį „Pajamų, iš kurių išskaitomas priteistas išlaikymas, rūšys“ nepilnamečiams vaikams priteistas išlaikymas išieškomas iš privalančio jį mokėti tėvo (motinos) darbo užmokesčio, taip pat iš visų kitų jų pajamų rūšių;

– pagal CK 3.201 straipsnį „Išlaikymo dydžio ir formos pakeitimas“ teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis;

– pagal CK 3.204 straipsnį „Valstybės išlaikomi vaikai“ valstybė išlaiko nepilnamečius vaikus, ilgiau kaip mėnesį negaunančius išlaikymo iš tėvo (motinos) ar iš kitų pilnamečių artimųjų giminaičių, turinčių galimybę juos išlaikyti (1 dalis); valstybės teikiamo išlaikymo dydį, tvarką ir sąlygas nustato Vyriausybė (2 dalis); valstybė, teikusi išlaikymą nepilnamečiams vaikams pagal šį straipsnį, turi atgręžtinio reikalavimo teisę išieškoti vaikui suteiktas išlaikymo lėšas iš vaiko tėvų ar kitų jo pilnamečių artimųjų giminaičių, jeigu jie neteikė vaikui išlaikymo dėl priežasčių, teismo pripažintų nesvarbiomis (3 dalis).

 1. Visos šios nuostatos buvo skirtos nepilnamečių vaikų, taip pat vaikų, nedarbingų dėl invalidumo, kuris jiems nepilnamečiams nustatytas, išlaikymo institutui.

Seimui 2004 m. lapkričio 11 d. pakeitus ir nauja redakcija išdėsčius CK 3.194 straipsnio 3 dalį (2000 m. liepos 18 d. redakcija), greta šioje dalyje iki tol buvusios nuostatos, kad išlaikymą teismas priteisia, kol vaikas sulaukia pilnametystės, išskyrus atvejus, kai vaikas yra nedarbingas dėl invalidumo, kuris jam nepilnamečiui nustatytas, atsirado dar ir nuostata, kad išlaikymą teismas priteisia, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų.

Toks teisinio reguliavimo pakeitimas iš esmės reiškia tai, kad buvo sukurtas naujas, iki tol teisės sistemoje neegzistavęs paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo institutas, taip pat tai, kad šis naujas teisės institutas buvo mechaniškai įtrauktas į vien nepilnamečių vaikų, taip pat vaikų, nedarbingų dėl invalidumo, kuris jiems nepilnamečiams nustatytas, išlaikymo institutui skirto teisinio reguliavimo visumą.

Pažymėtina, kad minėta teisinio reguliavimo novela buvo padaryta nepakoregavus (nepakeitus, nepapildžius) CK trečiosios knygos „Šeimos teisė“ XII skyriaus „Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos“ antrojo skirsnio „Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos“ (2002 m. liepos 18 d. redakcija) straipsnių (jų dalių), kurie, kaip minėta, iki tol buvo skirti vien nepilnamečių vaikų, taip pat vaikų, nedarbingų dėl invalidumo, kuris jiems nepilnamečiams nustatytas, išlaikymo institutui.

To nepadarius, kai kurie minėto skirsnio straipsniai (jų dalys), ir toliau reguliuodami santykius, susijusius su teismo įgaliojimais priteisti išlaikymą nepilnamečiams vaikams, taip pat vaikams, nedarbingiems dėl invalidumo, kuris jiems nepilnamečiams nustatytas, pradėjo reguliuoti ir tam tikrus santykius, susijusius su teismo įgaliojimais priteisti išlaikymą pilnamečiams vaikams, kuriems būtina parama ir kurie mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresni negu 24 metų.

Kartu pažymėtina, kad visame CK trečiosios knygos „Šeimos teisė“ XII skyriaus „Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos“ antrajame skirsnyje „Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos“ (nei kur nors kitur CK) nėra aiškiai reglamentuojama, į ką turi atsižvelgti teismas, spręsdamas, ar priteisti tėvų išlaikymą paramos reikalingam pilnamečiam asmeniui, besimokančiam vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, taip pat iš kokių pajamų, kurias gauna tėvai (ar vienas iš jų), toks išlaikymas gali būti priteisiamas ir pan.

Taigi nėra nustatyti esminiai paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementai.

Kadangi, kaip minėta, nepilnamečių vaikų išlaikymo institutas ir paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo institutas nėra tapatūs, jie iš esmės skiriasi (nes iš esmės skiriasi atitinkamų teisinių santykių subjektai), teismui sprendžiant, ar priteisti tėvų išlaikymą paramos reikalingam pilnamečiam asmeniui, besimokančiam vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, labai pasunkėja teismo galimybės remtis CK 1.8 straipsnio nuostatomis, įtvirtinančiomis įstatymo analogiją (1 dalis), ir taikyti nepilnamečių vaikų išlaikymo institutui priklausančias CK trečiosios knygos „Šeimos teisė“ XII skyriaus „Turtinės vaikų ir tėvų tarpusavio teisės ir pareigos“ antrojo skirsnio „Vaikų ir tėvų tarpusavio išlaikymo pareigos“ nuostatas.

Taip pat dėl ginčijamos CK 3.194 straipsnio (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos imperatyvumo tokiais atvejais labai pasunkėja teismo galimybės remtis ir CK 1.8 straipsnio nuostatomis, įtvirtinančiomis teisės analogiją (2 dalis), bei CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais: net jeigu teismas bandytų vadovautis šiais principais (taip pat kitais bendraisiais teisės principais), teisinis neapibrėžtumas, neaiškumas (dėl ginčijamos nuostatos imperatyvumo, taip pat dėl to, kad, kaip minėta, liko nenustatyti esminiai pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementai) lieka didelis.

 1. Minėta, jog pareiškėjai prašo ištirti, ar CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja inter alia Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai, kad tėvai turi pareigą išlaikyti vaikus tik iki pilnametystės, dėl to, kad, pareiškėjų teigimu, nei šioje dalyje, nei kitur Konstitucijoje nėra numatyta, jog tėvai turi išlaikyti pilnamečius vaikus.
 2. Aiškinant Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatą, kad tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, pažymėtina, jog ji yra skirta tėvų ir jų nepilnamečių vaikų santykiams reguliuoti. Ji nereguliuoja tėvų ir vaikų santykių po to, kai vaikai tapo pilnamečiai.

12.1. Kartu pažymėtina, kad šios konstitucinės nuostatos negalima aiškinti kaip reiškiančios, esą įstatymų leidėjas apskritai negali įstatymu nustatyti tėvų pareigos remti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, jeigu tokią pareigą galima pagrįsti kitomis Konstitucijos nuostatomis.

Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pabrėžtina, kad minėtos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatos negalima aiškinti kaip reiškiančios, esą įstatymų leidėjas apskritai negali įstatymu nustatyti tėvų pareigos remti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, kad jie įgytų atitinkamą išsilavinimą.

12.2. Antai atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje vidurinis išsilavinimas paprastai įgyjamas moksleiviui jau tapus pilnamečiam (18 metų), akivaizdu, kad tėvai turi pareigą materialiai išlaikyti vaiką tol, kol baigsis laikas, per kurį moksleivis, sąžiningai ir pažangiai mokydamasis, gali įgyti vidurinį išsilavinimą, taip pat tokį vidurinį išsilavinimą, kuris gali būti teikiamas kartu su profesiniu. Tokia tėvų pareiga kildintina ne tik iš įstatymų, bet ir iš Konstitucijos nuostatų visumos, inter alia iš tėvų ir vaikų ryšių vertingumo konstitucinio įtvirtinimo, atviros, teisingos darnios ir pilietinės visuomenės siekio, valstybės socialinės orientacijos.

12.3. Kitaip vertintina galimybė įstatymu įtvirtinti tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo pilnamečius vaikus, kai jie mokosi aukštosiose mokyklose, inter alia jų dieniniuose skyriuose. Įstatymų leidėjas negali nepaisyti tos aplinkybės, kad šiuo atveju teisiniai santykiai atsiranda tarp pilnamečių asmenų – aukštosios mokyklos studento ir jo vieno iš tėvų ar abiejų tėvų.

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas socialinio solidarumo principas nepaneigia asmeninės atsakomybės už savo likimą (Konstitucinio Teismo 1997 m. kovo 12 d., 2002 m. lapkričio 25 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai). Pabrėžtina, kad tėvų ir vaikų, net sulaukusių pilnametystės, santykiai daugeliu atžvilgių yra ypatingi, jų ryšiai yra konstituciškai vertingi. Tačiau tai savaime nereiškia, jog galima nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kad pilnametystės sulaukusių vaikų savarankiškai priimtų sprendimų įgyvendinimo našta būtų besąlygiškai perkeliama tėvams, kurie tuos sprendimus priimantiems pilnamečiams vaikams jau neturi (pagal CK) ir negali turėti (pagal Konstituciją) jokios valdžios (tėvų valdžios). Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste paminėtina, kad pagal CK 2.5 straipsnio 1 dalį pilnametystės sulaukęs asmuo turi visišką civilinį veiksnumą – jis gali savo veiksmais įgyti civilines teises ir susikurti civilines pareigas.

Akivaizdu, kad tėvai turi moralinių priedermių ir pilnametystės sulaukusiems vaikams, kaip ir vaikai turi moralinių priedermių tėvams. Tačiau pabrėžtina, kad anaiptol ne visų moralinių priedermių vykdymas (ar jų vykdymas „visa apimtimi“) gali būti užtikrinamas teisės aktuose įtvirtinant analogiškas teisines pareigas.

Konstitucijos 38 straipsnyje įtvirtinta ne tik tai, kad tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti (6 dalis), bet ir inter alia tai, kad vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą (7 dalis).

Įstatymų leidėjui apsisprendus įstatymu įtvirtinti tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, kai jie mokosi aukštosiose mokyklose, negalima paneigti kurių nors Konstitucijos ginamų ir saugomų tėvų teisių (inter alia nuosavybės teisės) bei teisėtų interesų, kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų, taip pat negalima suvaržyti, juo labiau paneigti, teismo įgaliojimų vykdyti teisingumą. Antai įtvirtinant minėtą tėvų pareigą negalima nepaisyti tėvų galimybių, jų pareigų kitiems asmenims (inter alia nepilnamečiams vaikams, kitiems šeimos nariams, išlaikytiniams). Negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris sudarytų prielaidas dėl tokios įstatymo nustatytos tėvų pareigos vykdymo iš esmės pabloginti tėvų ar kitų asmenų padėtį, juo labiau nustatyti tokią tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, kai jie mokosi aukštosiose mokyklose, kurios tėvai, nepadarydami esminės žalos savo ar kitų asmenų teisėms, apskritai negalėtų įvykdyti. Taip pat negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kad teismas visais atvejais, kai tėvai ar vienas iš jų turi pajamų ar kito turto, ypač kai tos pajamos ar kitas turtas nėra dideli (pabrėžtina, kad jų dydis ar pakankamumas negali būti vertinamas vien pagal šiuo metu teisės aktuose nustatytus tokius formalius kriterijus kaip minimalus gyvenimo lygis, minimali mėnesinė alga, vidutinis darbo užmokestis ir pan.), turėtų pareigą priteisti išlaikymą paramos reikalingam pilnamečiam vaikui, besimokančiam aukštojoje mokykloje. Ypač pabrėžtina, kad negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kai išlaikymas priteisiamas iš tėvų, kuriems patiems reikia paramos, globos ir pan.

Paminėtina ir tai, kad pagal Konstituciją būtų netoleruotinas toks teisinis reguliavimas, kai teismas galėtų priteisti tėvų išlaikymą ne pirmo aukštojo išsilavinimo siekiančiam pilnamečiam asmeniui, tegul ir reikalingam paramos, taip pat toks teisinis reguliavimas, kad teismas galėtų priteisti tėvų išlaikymą tokiam išsilavinimo (inter alia aukštojo) siekiančiam pilnamečiam asmeniui, kuris mokosi nesąžiningai ir nepažangiai, piktnaudžiauja šeimos teisėmis.

Šiuos, taip pat kitus tėvų ir kitų asmenų teises bei teisėtus interesus ginančius imperatyvus lemia tai, kad, kaip minėta, paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo institutas iš esmės skiriasi nuo nepilnamečių vaikų išlaikymo instituto; išlaikymo priteisimas pilnamečiams asmenims negali būti grindžiamas tokiais pat principais kaip nepilnamečiams. Priešingu atveju būtų paneigta pati pilnametystės samprata, įtvirtinta Konstitucijoje ir visoje teisės sistemoje.

12.4. Pabrėžtina, kad įstatymų leidėjui apsisprendus įstatymu įtvirtinti tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, besimokančius aukštosiose mokyklose, negalima apsiriboti vien minėtos pareigos nustatymu, juolab tokiu, kai šios pareigos apimtis tampa aiški tik teismui sprendžiant bylą dėl išlaikymo priteisimo, bet turi būti nustatyti visi esminiai šio teisės instituto elementai. Priešingu atveju būtų sukuriamas teisinis neaiškumas, netikrumas; kartu būtų sudaromos prielaidos atsirasti tokioms teisinėms situacijoms, kai būtų sunkinamos teismo galimybės vykdyti teisingumą (o kai kada įvykdyti teisingumą apskritai būtų neįmanoma), ir dėl to galėtų būti pažeistos asmens teisės ir laisvės, kitos konstitucinės vertybės.

12.5. Taip pat pažymėtina, kad įstatymų leidėjui apsisprendus įstatymu įtvirtinti tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, besimokančius aukštosiose mokyklose, gali būti nustatytas tik toks teisinis reguliavimas, kad išlaikymą iš tėvų priteisti minėtam paramos reikalingam pilnamečiam asmeniui būtų galima tik tada, kai šis asmuo yra išnaudojęs visas protingas galimybes pats pasirūpinti lėšų, reikalingų jo mokymuisi (studijoms) aukštojoje mokykloje.

12.6. Pažymėtina ir tai, kad pagal Konstituciją Lietuvos valstybė yra socialiai orientuota, taigi turi konstitucinę priedermę ir privalo prisiimti tam tikrų įsipareigojimų vykdymo naštą. Konstitucinis socialinio solidarumo principas suponuoja galimybę šią naštą tam tikra apimtimi paskirstyti ir visuomenės nariams, tačiau tas paskirstymas turi būti konstituciškai pagrįstas, jis negali būti neproporcingas, negali paneigti valstybės socialinės orientacijos ir iš Konstitucijos kylančių įpareigojimų valstybei.

Šiame kontekste paminėtina, kad, kaip yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, konstitucinė žmogaus teisė siekti aukštojo mokslo suponuoja valstybės pareigą sudaryti prielaidas šią teisę įgyvendinti; negalima paneigti ir žmogaus konstitucinės teisės siekti aukštojo mokslo pagal savo sugebėjimus net ir tuomet, kai valstybė jo nefinansuoja dėl to, kad tai viršija visuomenės ir valstybės poreikius bei galimybes (Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimas). Konstitucinis valstybės socialinės orientacijos principas, konstitucinis atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės imperatyvas suponuoja inter alia tai, kad valstybė turi siekti sukurti tokią aukštojo išsilavinimo siekiančių asmenų rėmimo sistemą, kad kiekvienas aukštojoje mokykloje besimokantis asmuo, kuriam reikalinga parama, turėtų galimybę gauti studijoms būtiną valstybės paskolą, kad tokios paskolos grąžinimo sąlygos nebūtų nepagrįstai sunkinamos, taip pat kad būtų iš tikrųjų įgyvendintas Konstitucijos 41 straipsnio 3 dalies imperatyvas, jog gerai besimokantiems piliečiams valstybinėse aukštosiose mokyklose laiduojamas nemokamas mokslas. Šiame kontekste paminėtina, kad, kaip savo 2002 m. sausio 14 d. nutarime taip pat yra konstatavęs Konstitucinis Teismas, Konstitucijos 41 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta kiekvieno valstybinėje aukštojoje mokykloje gerai besimokančio piliečio teisė aukštąjį išsilavinimą įgyti nemokamai suponuoja tai, kad valstybės biudžete privalo būti numatytos lėšos, kurių reikia, kad valstybinėse aukštosiose mokyklose gerai besimokantiems piliečiams būtų garantuotas nemokamas aukštasis mokslas; kriterijai, kuriuos atitinkantys asmenys laikomi gerai besimokančiais ir dėl to pagal Konstituciją turinčiais teisę, kad jų mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose apmokėtų valstybė, nustatytini įstatymu.

 1. Atsižvelgiant į tai, kad Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostata, jog tėvai turi pareigą išlaikyti savo vaikus iki pilnametystės, yra skirta tėvų ir jų nepilnamečių vaikų santykiams reguliuoti ir nereguliuoja tėvų ir vaikų santykių po to, kai vaikai tapo pilnamečiai, darytina išvada, kad CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostata „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ neprieštarauja nurodytai Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalies nuostatai.
 2. Kitaip vertintina ginčijamos CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos „išlaikymą teismas priteisia <...>, kai vaikui būtina parama, jis mokosi vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir yra ne vyresnis negu 24 metų“ atitiktis kai kurių pareiškėjų prašymuose nurodytam konstituciniam teisinės valstybės principui.
 3. Konstitucinis Teismas savo aktuose ne kartą yra konstatavęs, kad neatsiejami konstitucinio teisinės valstybės principo elementai yra teisinis tikrumas, teisinis aiškumas, teisinis saugumas.
 4. Šiame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad CK nėra aiškiai reglamentuojama, į ką teismas turi atsižvelgti spręsdamas, ar priteisti tėvų išlaikymą paramos reikalingam pilnamečiam asmeniui, besimokančiam vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, taip pat iš kokių pajamų, kurias gauna tėvai (ar vienas iš jų), toks išlaikymas gali būti priteisiamas ir pan., kad nėra nustatyti esminiai paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementai. Taip pat konstatuota, kad teismui sprendžiant, ar priteisti tėvų išlaikymą paramos reikalingam pilnamečiam asmeniui, besimokančiam vidurinės, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje, labai pasunkėja teismo galimybės remtis CK 1.8 straipsnio nuostatomis, įtvirtinančiomis įstatymo analogiją (1 dalis), ir taikyti nepilnamečių vaikų išlaikymo institutui priklausančias nuostatas. Konstatuota ir tai, kad dėl ginčijamos CK 3.194 straipsnio (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos imperatyvumo tokiais atvejais labai pasunkėja teismo galimybės remtis ir CK 1.8 straipsnio nuostatomis, įtvirtinančiomis teisės analogiją (2 dalis), bei CK 1.5 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią teismas, aiškindamas įstatymus ir juos taikydamas, privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, kad net jeigu teismas bandytų vadovautis šiais principais (taip pat kitais bendraisiais teisės principais), teisinis neapibrėžtumas, neaiškumas lieka didelis.
 5. Toks teisinis reguliavimas sudaro prielaidas atsirasti ir tokioms teisinėms situacijoms, kai teismo galimybės vykdyti teisingumą yra sunkinamos (o kai kada vykdyti teisingumą apskritai yra neįmanoma), ir dėl to gali būti pažeistos asmens teisės ir laisvės, kitos konstitucinės vertybės.

Tai nedera su Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią teismas vykdo teisingumą.

 1. Šie esminiai teisinio reguliavimo trūkumai yra susiję ne su tuo, kad pagal Konstituciją esą negalima įstatymu nustatyti tėvų pareigos remti savo paramos reikalingus pilnamečius vaikus, kad jie įgytų atitinkamą išsilavinimą (apskritai Konstitucija to nedraudžia – tam tikrais atvejais tokia tėvų pareiga gali būti konstituciškai pagrįsta), bet su tuo, kad įstatymų leidėjas, nustatęs tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo paramos reikalingus pilnamečius, bet ne vyresnius negu 24 metų, vaikus, besimokančius vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, ir imperatyvią teismo pareigą tokį išlaikymą priteisti, kartu nenustatė esminių paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementų ir šitaip sukūrė didelį teisinio reguliavimo neapibrėžtumą, neaiškumą.
 2. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus darytina išvada, kad CK 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti (neturi įgaliojimų nepriteisti) tėvų (ar vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, prieštarauja Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.
 3. Šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinus, kad CK 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti tėvų (ar vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, prieštarauja Konstitucijai, ypač atsižvelgiant į tai, kad CK nėra nustatyti esminiai paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementai, konstatuotina, kad esama didelių teisinio reguliavimo spragų.

Konstitucinis Teismas 2006 m. rugpjūčio 8 d. sprendime yra konstatavęs: teisės spragų pašalinimas yra atitinkamo (kompetentingo) teisėkūros subjekto kompetencijos dalykas; teisės spragas yra įmanoma tam tikru mastu užpildyti ir taikant teisę (inter alia naudojant teisės analogiją, taikant bendruosius teisės principus, taip pat aukštesnės galios teisės aktus, pirmiausia Konstituciją), taigi taip pat ir aiškinant teisę (inter alia teisingumą vykdantiems teismams, pagal savo kompetenciją sprendžiantiems atskiras bylas ir privalantiems aiškinti teisę, kad galėtų ją taikyti); teisės spragas teismai gali užpildyti tik ad hoc, t. y. jie jas gali pašalinti tik individualiam visuomeniniam santykiui, dėl kurio sprendžiamas ginčas teisme nagrinėjamoje byloje; galutinai pašalinti teisės spragas galima tik teisę kuriančioms institucijoms išleidus atitinkamus teisės aktus; teismai to padaryti negali, nes jie vykdo teisingumą, o ne yra legislatyvinės institucijos (pozityviąja ir plačiausia šios sąvokos prasme); toks teismų galimybių ribotumas šioje srityje ypač akivaizdus susidūrus su materialiosios teisės spragomis. Konstatuota ir tai, kad: visais atvejais yra nepaneigiama galimybė teismams teisės spragą užpildyti ad hoc; jeigu tokie teismų įgaliojimai būtų neigiami, nepripažįstami, jeigu teismų galimybės taikyti teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, priklausytų nuo to, ar tam tikras teisėkūros subjektas nepaliko savo nustatyto (teisės aktuose) teisinio reguliavimo spragų, ir bylas jie galėtų išspręsti tik po to, kai tos teisės spragos bus užpildytos teisėkūros būdu, tuomet reikėtų konstatuoti, kad spręsdami bylas teismai taiko ne teisę, pirmiausia aukščiausiąją teisę – Konstituciją, o tik įstatymą (apibendrinta šios sąvokos prasme), kad jie ne vykdo teisingumą pagal teisę, o tik formaliai taiko teisės aktų straipsnius (jų dalis), kad konstitucinėms vertybėms, inter alia asmens teisėms ir laisvėms, žala gali būti daroma (ir neatlyginama ar kitaip neatitaisoma) vien dėl to, kad atitinkamas teisėkūros subjektas tam tikrų santykių nesureguliuoja teisiškai (arba juos teisiškai sureguliuoja nepakankamai intensyviai); tai nesiderintų su teismų socialine ir konstitucine paskirtimi ir reikštų, kad teisė yra traktuojama vien kaip jos tekstinė forma, sutapatinama su ja.

Taigi tai, kad šiuo Konstitucinio Teismo nutarimu pripažinta, jog CK 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti (neturi įgaliojimų nepriteisti) tėvų (ar vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, prieštarauja Konstitucijai, ir tai, kad CK nėra nustatyti esminiai paramos reikalingų pilnamečių vaikų, besimokančių vidurinių, aukštųjų ar profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, išlaikymo instituto elementai, nereiškia, kad teismai, sprendžiantys bylas, kuriose iškyla CK 3.194 straipsnio 3 dalies (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija) nuostatos taikymo klausimas (taip pat ir tie, kurie inicijavo šią konstitucinės justicijos bylą), gali jų nespręsti vien dėl to, kad įstatymų leidėjas atitinkamų santykių dar nėra deramai sureguliavęs įstatymu. Spręsdami tokias bylas (dėl tėvų išlaikymo minėtiems vaikams priteisimo), minėtas teisinio reguliavimo spragas jie turi užpildyti ad hoc. Tai darydami teismai turi paisyti inter alia to, kad, kaip konstatuota šiame Konstitucinio Teismo nutarime, išlaikymo priteisimas pilnamečiams asmenims negali būti grindžiamas tokiais pat principais kaip nepilnamečiams.

Kita vertus, minėta teismų galimybė užpildyti teisės spragas ad hoc nereiškia, kad įstatymų leidėjas neturi pareigos per protingą laiką, paisydamas Konstitucijos, įstatymu nustatyti deramą atitinkamų santykių teisinį reguliavimą.

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 102, 105 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo įstatymo 1, 53, 54, 55, 56 straipsniais, Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

nutaria:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.194 straipsnio 3 dalis (2004 m. lapkričio 11 d. redakcija; Žin., 2004, Nr. 171-6319) ta apimtimi, kuria nustatyta, kad teismas visais atvejais privalo priteisti tėvų (ar vieno iš jų) išlaikymą paramos reikalingam, vidurinį išsilavinimą jau įgijusiam, aukštosios ar profesinės mokyklos dieniniame skyriuje besimokančiam ir ne vyresniam negu 24 metų pilnamečiam asmeniui, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Šis Konstitucinio Teismo nutarimas yra galutinis ir neskundžiamas.

Nutarimas skelbiamas Lietuvos Respublikos vardu.

Konstitucinio Teismo teisėjai:                                                Armanas Abramavičius

                                                                                                        Toma Birmontienė

                                                                                                        Egidijus Kūris

                                                                                                        Kęstutis Lapinskas

                                                                                                        Zenonas Namavičius

                                                                                                        Vytautas Sinkevičius

                                                                                                        Stasys Stačiokas

                                                                                                        Romualdas Kęstutis Urbaitis