Konstitucijos metai 2022
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl vaikų išlaikymo

2007-06-07 nutarimas bylos Nr. 12/05-14/05-18/05-20/05-21/05-22/ 05-25/05-01/06-03/06-06/06-07/06-08/ 06-15/06-17/06-21/06-24/06-25

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 3.194 STRAIPSNIO 3 DALIES (2004 M. LAPKRIČIO 11 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 65-2529

Dokumento tekstas: