Dėl teisenos nutraukimo

2007-05-28 sprendimas bylos Nr. 43/06

DĖL TEISENOS BYLOJE PAGAL PAREIŠKĖJO - LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIŲ GRUPĖS PRAŠYMĄ IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS DOKUMENTŲ IR ARCHYVŲ ĮSTATYMO 20 STRAIPSNIO 3 DALIS (2004 M. KOVO 30 D. REDAKCIJA) NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 60-2322

Dokumento tekstas: