Dėl AB "Alita" privatizavimo

2007-05-23 nutarimas bylos Nr. 70/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 "DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS "ALITA" VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ AKCIJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO PRIVATIZAVIMO ĮSTATYMO 16 STRAIPSNIO (2001 M. GRUODŽIO 17 D. REDAKCIJA) 1 DALIAI (1997 M. LAPKRIČIO 4 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 58-2246

Dokumento tekstas: