Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2007-05-22 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 57 STRAIPSNIO 3 DALIES (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, TAIP PAT LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 15 STRAIPSNIO 3 DALIES (2003 M. GRUODŽIO 16 D. REDAKCIJA) ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 51 STRAIPSNIO 1, 2 DALIMS (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA), 53 STRAIPSNIO 1 DALIAI (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA)

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 57-2200

Dokumento tekstas: