Dėl valstybės ir tarnybos paslapčių

2007-05-15 nutarimas bylos Nr. 7/04-8/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENOS ĮSTATYMO 57 STRAIPSNIO 3 DALIES (2000 M. RUGSĖJO 19 D. REDAKCIJA), LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR TARNYBOS PASLAPČIŲ ĮSTATYMO 10 STRAIPSNIO 4 DALIES (1999 M. LAPKRIČIO 25 D. REDAKCIJA), 11 STRAIPSNIO (1999 M. LAPKRIČIO 25 D. REDAKCIJA) 1, 2 DALIŲ ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 54-2097

Dokumento tekstas: