Dėl minimaliosios mėnesinės algos ir minimaliojo valandinio atlygio

2007-03-20 nutarimas bylos Nr. 32/06-49/06-57/06-58/06-59/06-60/06-61/06-62/06-65/06-66/06-67/06

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 187 STRAIPSNIO 1 DALIES, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. LIEPOS 18 D. NUTARIMO NR. 937 "DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO" 1, 2 PUNKTŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. KOVO 24 D. NUTARIMO NR. 316 "DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO" 1, 2 PUNKTŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2005 M. BALANDŽIO 4 D. NUTARIMO NR. 361 "DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO" 1, 2 PUNKTŲ (2005 M. BALANDŽIO 4 D., 2006 M. KOVO 27 D. REDAKCIJOS), LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. KOVO 27 D. NUTARIMO NR. 298 "DĖL MINIMALIOJO DARBO UŽMOKESČIO DIDINIMO" 1 PUNKTO (2006 M. KOVO 27 D. REDAKCIJA) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 34-1244

Dokumento tekstas: