Dėl atsisakymo nagrinėti prašymą

2007-01-31 sprendimas

DĖL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO PRAŠYMO IŠTIRTI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 19 STRAIPSNIO 1 DALIES 5 PUNKTAS, 23 STRAIPSNIO 2 DALIS, 24 STRAIPSNIO 2 DALIS, 25 STRAIPSNIO 6 DALIS, 30 STRAIPSNIO 1 DALIS, 36 STRAIPSNIO 2 DALIS, 40 STRAIPSNIO 1 DALIS, 41 STRAIPSNIO 1 DALIS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 31 STRAIPSNIO 1 DALIAI, 109 STRAIPSNIO 1 DALIAI, KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 42 STRAIPSNIO 3 DALIS NEPRIEŠTARAUJA KONSTITUCINIAMS TEISINGUMO IR TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPAMS, AR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 42 STRAIPSNIO 5 DALIS, LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GRUODŽIO 6 D. NUTARIMAS NR. 1591 "DĖL BAUDOS, SKIRIAMOS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" IR ŠIUO VYRIAUSYBĖS NUTARIMU PATVIRTINTOS BAUDOS, SKIRIAMOS UŽ LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMUS, DYDŽIO NUSTATYMO TAISYKLĖS NEPRIEŠTARAUJA LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS 31 STRAIPSNIO 4 DALIAI, KONSTITUCINIAM TEISINĖS VALSTYBĖS PRINCIPUI

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 15-567

Dokumento tekstas: