Dėl apylinkių teismų teisėjų atleidimo

2007-01-16 nutarimas bylos Nr. 10/04-12/04-18/04

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO 2003 M. LIEPOS 22 D. DEKRETO NR. 164 "DĖL APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ, TEISMŲ PIRMININKŲ ATLEIDIMO" ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI, ŽMOGAUS TEISIŲ IR PAGRINDINIŲ LAISVIŲ APSAUGOS KONVENCIJOS 6 STRAIPSNIO 2 DALIAI, LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 83 STRAIPSNIO 1, 2 DALIMS, 84 STRAIPSNIO 1, 6 DALIMS, 86 STRAIPSNIO 2 DALIAI, 90 STRAIPSNIO 6 DALIAI (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA), TAIP PAT DĖL BYLOS DALIES PAGAL PAREIŠKĖJO - VILNIAUS APYGARDOS TEISMO PRAŠYMĄ IŠTIRTI ŠIO RESPUBLIKOS PREZIDENTO DEKRETO ATITIKTĮ LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMO 90 STRAIPSNIO 7 DALIAI (2002 M. SAUSIO 24 D. REDAKCIJA) NUTRAUKIMO

Paskelbta: Žin., 2007, Nr. 7-287

Dokumento tekstas: