LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl Konstitucinio Teismo 2002 m. sausio 14 d. nutarimo nuostatų, susijusių su aukštojo mokslo finansavimu, išaiškinimo

2009-12-18 sprendimas bylos Nr. 25/01

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 2002 M. SAUSIO 14 D. NUTARIMO MOTYVUOJAMOSIOS DALIES III SKYRIAUS 6.1, 6.2, 7 PUNKTŲ NUOSTATŲ IŠAIŠKINIMO

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 151-6798

Dokumento tekstas: