LRKT 30
Titulinė skaidrė
Teismo sudėtis
Devizas
Vytis
En Fr

Dėl apmokėjimo už darbą vidaus tarnybos sistemos pareigūnams

2009-12-11 nutarimas bylos Nr. 14/07-17/08-25/08-39/08

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 23 STRAIPSNIO 2 DALIES (2002 M. BALANDŽIO 23 D., 2007 M. BIRŽELIO 7 D. REDAKCIJOS) ATITIKTIES LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJAI

Paskelbta: Žin., 2009, Nr. 148-6632

Dokumento tekstas:
Atskiroji nuomonė / Atskirosios nuomonės: